Information

ATR適応研に関する情報
Information of ATR ACR

Director


Hiroyuki YOKOYAMA

 

Director


Kyohiro YOSHIDA

Yoshihisa KONDO

 

Dept. of Advanced Security


Head
 • Masayuki HASHIMOTO

Researcher

 • Toru NAKAMURA
 • Maharage Nisansala Sevwandi PERERA

Visiting Researcher

 • Toshiyuki MAEYAMA
 • Yoshio TAKEUCHI
 • Yoshiaki SHIRAISHI
 • Kouichi SAKURAI
 • Toshihiro YAMAUCHI
 • Chen Mou CHENG
 • Nobuo SUZUKI

* Others: 1 Cooperate Researchers

 

Dept. of Smart Networks


Head

 • Akio HASEGAWA

Senior Researcher

 • Morihiko TAMAI

Researcher

 • Tatsuya YOSHIOKA
 • Michio MIYAMOTO
 • Ayano ONISHI
 • Hiroshi AOKI

Engineer

 • Shinji YAMAGUCHI

Visiting Researcher

 • Toshihiko KATO
 • Shigeru KASHIHARA
 • Hiroyuki YOMO

* Others: 1 Cooperate Researcher