Information

ATR適応研に関する情報
Information of ATR ACR

Director


Hiroyuki YOKOYAMA

 

Director


Yoshihisa KONDO

 

Visiting Researcher


Hiroyuki YOMO

 

Dept. of Advanced Security


Head

Researcher

 • Maharage Nisansala Sevwandi PERERA

Engineer

 • Takashi OZU

Visiting Researcher

 • Yoshiaki SHIRAISHI
 • Kouichi SAKURAI
 • Toshihiro YAMAUCHI
 • Nobuo SUZUKI
 • Jun KURIHARA

* Others: 3 Cooperate Researchers

 

Dept. of Smart Networks


Head

 • Akio HASEGAWA

Senior Researcher

 • Morihiko TAMAI

Researcher

 • Michio MIYAMOTO
 • Ayano ONISHI
 • Hiroshi AOKI

Engineer

 • Shinji YAMAGUCHI

Visiting Researcher

 • Toshihiko KATO
 • Shigeru KASHIHARA
 • Toshiyuki MAEYAMA
 • Yoshio TAKEUCHI

* Others: 2 Cooperate Researcher