Members

Director
 • Hiroyuki YOKOYAMA
Director
 • Yoshihisa KONDO
Visiting Researcher
 • Hiroyuki YOMO

 

Dept. of Advanced Security


Head
 • Takashi MATSUNAKA

Researcher

 • Maharage Nisansala Sevwandi PERERA
 • Tomoaki MIMOTO

Engineer

 • Takashi OZU

Visiting Researcher

 • Yoshiaki SHIRAISHI
 • Kouichi SAKURAI
 • Toshihiro YAMAUCHI
 • Jun KURIHARA
 • Toshiaki TANAKA
 • Nobuo SUZUKI

Cooperate Researcher

 • Tatsuya YOSHIOKA

 

Dept. of Smart Networks


Head

 • Akio HASEGAWA

Senior Researcher

 • Morihiko TAMAI

Researcher

 • Hiroshi AOKI

Engineer

 • Shinji YAMAGUCHI

Visiting Researcher

 • Shigeru KASHIHARA
 • Toshiyuki MAEYAMA
 • Yoshio TAKEUCHI

Cooperate Researcher

 • Yuki SHOKI
 • Michio MIYAMOTO
 • Takuya FUJIMOTO
 • Oto KIRIYAMA